Aalestrup Idrætsforening er en flerstrenget forening.

 

Dvs. at der er flere idrætsgrene, der alle hører under Aalestrup Idrætsforening. Der tilbydes følgende:

  • Fodbold ungdom og senior (i samarbejde med KVIK)
  • Håndbold ungdom og senior
  • Gymnastik (Kroket)
  • Basketball

Hver idrætsgren har et udvalg, bestående af forskellige antal medlemmer, som har til opgave at sætte rammerne for de hold og arrangementer, der udbydes til denne idrætsgren.

Bestyrelsen er en samlet bestyrelse, der består af Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Sponsorafdeling samt 1 repræsentant fra hvert udvalg.

Der er også oprettet et tøjudvalg, som hovedsageligt sørger for tøj, bolde og andre artikler til fodbold og håndbold. Men de sørger også for at tilbyde klubdragt til alle, der har interesse.

Idrætsforeningen har hovedsageligt til ”huse” i Aalestrup ved Aalestrup Idrætscenter og banerne heromkring. Men specielt Basket og Gymnastik bruger også Østhallen i Simested og Fodbold Senior hører til i Hvam.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk